Ir a la web de la Biblioteca Catálogo de la Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid

Your search returned 22 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
1.
Bie bie nang Santa Monica, a sinulat qñg amanung castila ning Antonio Claret ; at quepampañgananeng Braulio Pañgan by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • PAÑGAN, Braulio
Publication details: Manila Imp. de amigos del Pais 1882
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G11.
2.
Capabaluan ampon usuc a matampa caring talasaua, t, ibpa ning pibalebale, ingguil qñg, icacayap, ding caladuara ampon ing caring catubalea Depatne ning igalang a Antonio Claret ; Linicasne qñg amanung capampañgan ning Guillermo Masnou by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • MASNOU, Guillermo, (OSA)
Publication details: Manila Imp. Ramirez y Giraudier 1876
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-b117.
3.
Catecismo de la doctrina cristiana du chirin nu ibatan as Chinatapangan da na dia su asa ca ibagebagey du capacarin nu dasal apinarin na nu Arzobispo Claret by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
Publication details: Manila Imprenta del colegio de Sto. Tomas 1901
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-C-G82.
4.
Dalan a Maptec tan ag nasaeo a pacasabitaoen Insular na...Antonio M. Claret ; tan inalis balet ed salitay pangasinan na.. Agustin Gallego by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • GALLEGO, Agustín
Publication details: Manila Imp. del Colegio de Santo Tomás 1884
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e107.
5.
Daguiti Tal-lo a casasaad ti maysa ñga cararua escritos por Antonio María Claret ; Prólogo iti sao tim iloco ni A. T. by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • A. T
Publication details: Manila Imp. de los Amigos del Pais 1868
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-C-G79.
6.
Ding Religiosas qñg carelang bale o ding anac ni casantusantusan at calinislinisan a Pusu nang Maria Aral at regglang...ning Antonio Maria Claret ; Bildug ne qñg amanung capampangan nin Pablo Limzon by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • LIMZON, Pablo
Publication details: Manila Imp,. de Esteban Balbas 1884
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e53.
7.
Devocionan sang mga magamay nga cabataan nga sa cadunganan sang pagcapuya sang Niño Jesus Guinsulat sang Antonio Maria Claret ; cag guinbinisaya ni M. Perfecto by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • PERFECTO, Mariano
Publication details: Manila Imp. Amigos del Pais 1890
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-C-G74.
8.
Manga Tagobilin sa manga Bagongtauo : Hañgo sa mañga ibinibagay sa canila nang Antonio Maria Claret ; sa uicang tagalog nang Isang Padre sa Orden ni S. Agustin /José Rodriguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José (OSA)
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1886
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
9.
Manga Tagobilin sa mañga Bata quinat nang Antonio Maria Claret ; at isinaling sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1886
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
10.
Mañga Tagobilin na sa mañga Babayin Bauo at ibinagay nang Antonio Maria Claret ; Tinagalog nang Joaquin Tuason; hinusay at ipinalimbag nang isang Padre sa Orden ni San Agustin / Jose Rodríguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José II. TUASON, Joaquín
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1887
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
11.
Mañga Tagobilin na sa mañga Babayin may asaua ay ibinibigay nang Antonio Maria Claret ; Tinagalog ni Joaquin Tuason; hinusay at ipinalimbag nang isang Padre sa Orden ni San Agustin / Jose Rodríguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José II. TUASON, Joaquín
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1887
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C114.
12.
Manga Tagobilin na sa manga dalaga, i ibinay nang Antonio Maria Claret ; isaling panibago sa uicang tagalog nang isang Padre sa Orden ni San Agustin / Jose Rodríguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
13.
Mañga Tagobilin na sa mañga dalaga, i, ibinigay nang Antonio Maria Claret ; isinalin panibago sa uicang tagalog sang isang Padre sa Orden ni San Agustin / Jose Rodríguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-F-D-C114.
14.
Mañga Tagobilin na sa mañga dalaga, i, ibinigay nang Antonio Maria Claret ; isinalin panibago sa uicang tagalog sang isang Padre sa Orden ni San Agustin / Jose Rodríguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1889
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C-114.
15.
Mañga Tagobilin na sa mañga Bata quinatha nang Antonio Maria Claret ; at isinalin panibago sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Tambobong Tipo-Litogr. el asilo de huérfanos 1895
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
16.
Manga pa-ala-alang may malquing paguinabang sa manga magulang o punong bahay na sa cagaliñgan ñg caloloua nila, t, catauan ay ypinatotongcol Antonio Claret ; Tingalog nang Presbitero D. V. M. at ipinilimbag nag isang pare da Orden ni san Agustin /Martin Ruiz/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • I
 • M
 • RUIZ, Martín
Publication details: Binondo Imprenta de Miguel Sánchez 1866
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C97.
17.
Manga paalaalang may malaquing paguinabang sa mañga magulang at punong bahay na sa cagalingan nang caloloua nila, t, catauan Antonio Claret ; pinatagalog sa Presbitero D. V. M. at ipinilimbag nag Martin Ruis by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • I
 • M
 • RUIZ, Martín
Publication details: Guadalupe Pequeña Imprenta del asilo de huerfanos 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
18.
Novena o pagsisiam na arao sa malualhating Principe manga hocbo ñg lañgit ang magandang palad na si San Miguel Arcangel Niyari sa uicang castila nag San Antonio Maria Claret ; Ay tinagalog ni Antonio Florentino Puansen by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • PUANSEN, Antonio Florentino
Publication details: Manila (s.i.) 1901
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C217.
19.
Novena o pagsisiam na arao sa malualhating Principe manga hocbo ñg lañgit ang magandang palad na si San Miguel Arcangel Niyari sa uicang castila nag San Antonio Maria Claret ; Ay tinagalog ni Antonio Florentino Puansen by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • PUANSEN, Antonio Florentino
Publication details: Manila imprenta del colegio de Santo Tomas 1902
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C187.
20.
Tinon-an nga Dapat Huptan sang Babayi sa pagtuman sin maayo sa mga buluhaton nga quingutuguian sa iya sang Dios Guinsular sang Antonio Maria Claret ; Guinbinisaya ni Mariano Perfecto by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • PERFECTO, Mariano
Publication details: Manila Imprenta de Esteban Balbas 1890
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C112.
21.
Ing dalagang biñagan mayulagang capabaluan D.M.N. quing librong amanung castilang sinulatna ning Antonio Claret by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • D. M. N
Publication details: Binondo Melinbagya quing Imprenta nand M. Sanchez y Ca. 1866
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-f1.
22.
Catecismo sa pagtolonan nga cristianos nga guinasaysay ug guinaangay sa salabutan sa mga bata sa Excmo....Antonio Maria Claret, MS 4º Ug guinahubad sa vinisayang sugbuanum ni Mateo Diez by
 • DIEZ, Mateo, (O.S.A.)
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-d92-4.
Pages

Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid  |  Paseo de Filipinos 7, 47007 Valladolid, España  |  Correo electrónico

Powered by Koha