Ir a la web de la Biblioteca Catálogo de la Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid

Your search returned 29 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
1.
Capamiaddian qng Camatayan o Capigaganacan Diquiel caring apat a Cauacasan Ning Tau...Bildug ne qñg amanung capampangan Alfonso Maria de Ligorio by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Cubao, Quezon City L.Cribe Press 1962
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-b123.
2.
Mañga Pagninilay-nilay sa Pasiong Mahal nang ating Pañginoong Jesucristo Alfonso Maria de Ligorio ; at isinaling sa uicang tagalog nang isang Religiosong agustino by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Imp. de los Amigos del Pais 1878
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-f51.
3.
Pamanalo qñg Santisimo Sacramento cang Mariang Casantusantusan at qñg Patriarca San Jose Alfonso M. Ligorio by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Catholic Trade School 1939
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e104.
4.
Pamanalo qñg Santisimo Sacramento cang Mariang Casantusantusan at qñg Patriarca San Jose Alfonso M. de Ligorio by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Tip. y Lit. de Santos y Bernal 1914
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e103.
5.
Ang Manga Carañgalan ni Maria na isinulat sa uicang italiano San Alfonso Maria de Ligorio by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Imprenta de los Amigos del Pais 1878
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-b46.
6.
Aral caring tauong mamalayan a quitsa nang San Alfonso...ampon Casalesayan ning panalangin a ibpa mi ila ning Sasalpantaya, a sinulat ning Beato Alonso de Orozco : Deting libro bildug do qñg amanung capampangan ding addua catuong maquilub qñg Dios...ding PP. Agustinos Alfonso María de Ligorio...Beato Alfonso de Orozco by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • ALONSO DE OROZCO, Beato
Publication details: Manila Imp. de "Amigos del Pais" 1884
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-c12.
7.
Capamiaddian qñg camatayn o. capigagang can diquil caring apat a cauagasan ning tau, a pocatsa... : Bildug ne qñg amanung capampangan ning cataung taung maquilub qñg Dios lininis de, t. pemutian layun pepalimbag ding PP. agustinos Alfonso Maria de Ligorio ; /edit. por/ Manuel Camañes by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • CAMAÑES, Manuel, OSA
Publication details: Manila Imp. Amigos del pais 1878
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-b139-140.
8.
Cararalao ed Sancasantosan a Sacramento tan diad Marian Sancasantosan : Inalis ya amin ed salitay pangasinan na /Agustin Gallego Alfonso María de Ligorio by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • GALLEGO, Agustín
Edition: 2 ed.
Publication details: Manila Imprenta del colegio de Santo Tomas a cardo de D. Gervasio Memije 1889
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e169.
9.
Cararalao ed sancasantosan a Sacramento tan diad Marian sancasantosan : Inalis ya amin ed salitay pangasinan na /Agustin Gallego Alfonso María de Ligorio by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • GALLEGO, Agustín
Edition: 3 ed.
Publication details: Manila Imprenta de Sto Tomas 1904
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e40.
10.
Maicling casaysayan nag Doctrina cristiana na naduduluhan nang maicling ejercicio cotidiano at nang manga cahatulang na icapamumuhay na banal. Puang quinatha ni S. Alfonso Maria de Ligorio ; at isinauicang tagalog nag Isang Padreng Agustino by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila (s.a.) 1886
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G29.
11.
Maicling Casaysayan nag doctrina cristiana na naduduluhan nang maicling ejercicio cotidiano at nang manga cahatulan na icapamumuhay na banal Pauang quintha ni S. Alfonso Maria de Ligorio ; at isinauicang tagalog nang Isang Padreng Agustino by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Tambobong Pequeña imp. del asilo de huérfanos 1892
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G29.
12.
Manga banal na Gunam-gunam na sinulat sa uicang italiano San Alfonso Maria de Ligorio ; isinalin sa uicang castila ni D. J. A. S. at tinagalog nang D. L. L. by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Imp. de Santos y Bernal 1904
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e166.
13.
Magña pagguiao sa Santisimo Sacramento asin qui Santa Maria tinogdas San Alfonso Maria de Ligorio ; pinagcastila cang sarong padi sa oratorio.. asin binicol nin Felipe Torres y Turralba sa pagboot nin...Francisco Gainza by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • RORRES Y TURRALBA, Felipe
 • GAINZA, Francisco
Publication details: Guadalupe Pequeña Imprenta del asilo de huérfanos 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-E195.
14.
Manga pag dalao sa Santisimo Sacramento et sa mahal na Virgen Baua, t, isang arao sa boong sang buan San Alfonso Maria de Ligorio ; Bagong inahulog sa uicang Castilla sa Madrid ni Mauricio Biruega by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • BIRUEGA, Mauricio
Publication details: (s.l.) (s.e.) (s.a.)
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e172.
15.
Manga Pagdalao sa Santisimo Sacramento sa Virgen Mariang Cabanalbanalan na quinatha ni Alfonso Maria de Ligorio ; na isinalin na suicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imprenta de Santo Tomas, a cargo de D. G. Memije 1880
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e173.
16.
Pagdalao sa Santisimo Sacramento at sa Virgen Mariang Cabanal-Banalan, sa Baua, t, isang arao nang buan na quinatha San Alfonso Maria de Ligorio ; sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. Amigos del pais 1897
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e174.
17.
Pagsisiyam sa camahal-mahalang Pusi ni Jesus Alfonso Maria de Ligorio ; isinalin sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. Amigos del Pais 1879
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-F32.
18.
Pamanalo quing Santisimo Sacramento at cang Mariang santusantusan quing balang aldo ning pabulan Dapat nang San Alfonso Maria de Ligorio ; at linicas quing amanung Capampañgan ning Tomas Gresa by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • GRESA, Tomas, OSA
Publication details: Binondo Pilimbaga nang Miguel Sanchez y C. 1868
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e175.
19.
Pamanalo qñg santisimo sacramento at cang Mariang Casantusantusam apicatsa nang San Alfonso Maria de Ligorio ; Bildug ne qñg amanung capampañgan ning cataung taung maquilub qñg Dios at pepalimbag ne ning Manuel Camañes by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • CAMAÑES, Manuel OSA
Publication details: Manila Imprenta de amigos del Pais 1879
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e167.
20.
Pamanalo qñg Santisimo Sacramento cang Mariang Casantusantusan at qñg Patriarca Sam Jose a picatsa nang Alfonso María de Ligorio ; /trad. de Manuel Camañes/ by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • CAMAÑES, Manuel
Publication details: Manila Tip. de Santos y Bernal 1914
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e168.
21.
Visitas sa Santisimo Sacramento sa altar ug sa mahal nga Virgen Maria San Alfonso Maria de Ligorio by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: (s.l.) (s.e.) (s.a.)
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-F25.
22.
Visitas al Santisimo Sacramento sa Altar ug sa manual nga Virgen Maria, San Alfonso Maria de Ligorio ; guinbinisaya sa usa ca Padre agustino by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Imprenta de amigos del pais 1878
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e181.
23.
Visitas al Santisimo Sacramento sa Altar ug sa Mahal nga Virgen Maria nga guitocod San Alfonso Maria de Ligorio ; ñga gui binisaya sa usa ca Padre agustino by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Imprenta de Ramirez y Giraudier 1860
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-b116.
24.
Visitas sa Ssmo Sacramento sa Altar ug sa mahal nga Virgen Maria nga guicodod ni San Alfonso Maria de Ligorio ; guibinisaya sa usa ca Padre Agustino by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Guadalupe Pequeña Imprenta del asilo de Huerfanos 1890
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-f7.
25.
Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima para todos los días del mes : Actos de preparacion y acción de gracias para la sagrada comunión San Alfonso María de Ligorio ; Vertida al español...y últimamente al ilocano por Miguel Reyes by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • REYES, Miguel
Publication details: Manila Imprenta de amigos del Pais 1882
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-F31.
26.
Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima para todos los días del mes, con actos de preparación y acción de gracias para la Sagrada comunión : Aum. esta edic. con un método para asistir al Santo Sacrificio de la Misa San Alfonso María de Ligorio ; traducida por un sacerdote del oratorio de S. Felipe de Neri by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Manila Imp. del colegio de Santo Tomás, a cargo de Gervasio Memije 1889
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e171.
27.
Ang Mattod nga quin-adman nga tacus tonan sa taong cristianos Pinopo ug hinubad sa binisaya ni Blas Cavada de Castro ; Mga sinulat ni S. Alfonso Maria de Ligorio by
 • CAVADA DE CASTRO, Blas
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Cebu Imp. del Seminario de S. Carlos 1898
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-C40.
28.
Ang suga ñga magadan-ag sa nagapuyo sa cangitngitan sa sala o ejercicio sa sulod sa siam ca adlao tinucod Blas Cavada de Castro ; Mga sinulat ni S. Alfonso Maria de Ligorio by
 • CAVADA DE CASTRO, Blas
Publication details: Manila Imp. del colegio de San Tomas 1879
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-F25.
29.
Meditaciones en visaya... : traducidas y extractadas de San Ligorio titulado El amor divino Nicolas López (O.S.A.) by
 • LOPEZ, Nicolás (O.S.A.)
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
Publication details: Binondo Imp. de M. Sanchez 1869
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C113.
Pages

Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid  |  Paseo de Filipinos 7, 47007 Valladolid, España  |  Correo electrónico

Powered by Koha