Ir a la web de la Biblioteca Catálogo de la Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid

Refine your search

Your search returned 42 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
1.
Manga Pagdalao sa Santisimo Sacramento sa Virgen Mariang Cabanalbanalan na quinatha ni Alfonso Maria de Ligorio ; na isinalin na suicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imprenta de Santo Tomas, a cargo de D. G. Memije 1880
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e173.
2.
Pagdalao sa Santisimo Sacramento at sa Virgen Mariang Cabanal-Banalan, sa Baua, t, isang arao nang buan na quinatha San Alfonso Maria de Ligorio ; sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. Amigos del pais 1897
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e174.
3.
Pagsisiyam sa camahal-mahalang Pusi ni Jesus Alfonso Maria de Ligorio ; isinalin sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • Alfonso María de Ligorio, santo, 1696-1787
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. Amigos del Pais 1879
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-F32.
4.
Ang manga cayamanan nang Puso ni Jesus o capisanan nag manga devociones na nauucol sa lahat nangmanga cristianos at nang manga natatangi sa nañgacacaopisan nang apostolado nang panalangin Isinalin sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • ANG MANGA CAYAMANAN NANG PUSO NI JESUS
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imprenta Amigos del Pais 1882
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e106.
5.
Manga Tagobilin sa mañga Bata quinat nang Antonio Maria Claret ; at isinaling sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1886
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
6.
Mañga Tagobilin na sa mañga Babayin Bauo at ibinagay nang Antonio Maria Claret ; Tinagalog nang Joaquin Tuason; hinusay at ipinalimbag nang isang Padre sa Orden ni San Agustin / Jose Rodríguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José II. TUASON, Joaquín
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1887
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
7.
Mañga Tagobilin na sa mañga Babayin may asaua ay ibinibigay nang Antonio Maria Claret ; Tinagalog ni Joaquin Tuason; hinusay at ipinalimbag nang isang Padre sa Orden ni San Agustin / Jose Rodríguez Fontvella/ by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • RODRIGUEZ FONTVELLA, José II. TUASON, Joaquín
Publication details: Guadalupe Imp. del asilo de huérfanos 1887
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C114.
8.
Mañga Tagobilin na sa mañga Bata quinatha nang Antonio Maria Claret ; at isinalin panibago sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • ANTONIO MARIA CLARET, San
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Tambobong Tipo-Litogr. el asilo de huérfanos 1895
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C96.
9.
Pag sisiyam sa camahal -Mahalang Puso ni Jesus quinat-ha Carlo Borgo, S.J. ; at tinagalog ni Joaquin Tuason by
 • BORGO, Carlo, (S.J.)
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imprenta de Amigos del Pais 1877
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C172.
10.
Pag sisiyam sa calinis-linisang Puso ni Maria na quinatha Carlo Borgo, S.J. ; at ñgayo, i, isinalin sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • BORGO, Carlo, (S.J.)
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imprenta de Amigos del Pais 1879
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C46.
11.
Pagsisiyam sa calinis-linisang Puso ni Maria na quinatha Carlo Borgo, S.J. ; at ñgayo, i, isinalin sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • BORGO, Carlo, (S.J.)
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila LImbagan ni Santos at Bernal 1905
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C92.
12.
Buhay ni Sta. Margarita Cortona, hinango sa Luz del Menestral na isinulat Ni Francisco Butiñá, S.J. ; Tanagalog ni Joaquin Tuason by
 • BUTIÑA, Francisco Javier, (S. J.)
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Pequeña Imprenta del asilo de Huerfanos 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G10.
13.
Cagalang-galang at cataca-tacang buhay at pagsisiyam San Atanasio...at lubhang daquilang doctor nang Iglesia Atanasio patriarca sa Alejandria Tinagalog nang ni Joaquin Tuason by
 • CAGALANG-GALANG AT CATACA-TACANG BUHAY AT PAGSISIYAM CAY ATANASIO
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Tambobong Pequeña Imp. del asilo de huérfanos 1892
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G11.
14.
Pagdedevocion sa Camahal-Mahalang Puso ni Jesus na guinaua Francisco de P. Garzón, S.J. ; Tinagalog at dinagdagan ni Joaquin Tuason by
 • GARZON, Francisco de Paula, (S.J.)
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Maynila Santos y Bernal 1906
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e126.
15.
Paunaua tungcol sa isang Magalagang pagcacauang gaua, ang patubos baga sa mga batang anac ñga mga Moro sa Mindanao at ang pagtuturo sa canila nang aral nang Dios sa mision sa Tamontaca José Ignacio Guerrico (S.J.) ; tinagalog ni Joaquín Tuason by
 • GUERRICO, José Ignacio, (S.J.)
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. Amigos del Pais 1883
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-C-G74.
16.
Novena cay San Luis Gonzaga na hinango sa Ramillete espiritual o devoto de San Luis Gonzaga Jose Mach ; at isinaling sa uicang tagalog ni Joaquin Tuason by
 • MACH, José
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. de Santo Tomas 1879
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C4.
17.
Matouid na Landás na Patuñgo sa lañgit o casaysayan nang madlang pagsasanay sa cabanalan na dapat gauin nang tauong binyagan at nag ang Caloualhating ualang hangan : at sa dulo,i, inilagay ang Mes el Corazon de Jesus o mes de Junio at isinalin sa tagalog ni Joaquin Tuason by
 • MATOUID NA LANDAS NA PATUÑGO SA LAÑGIT
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp amigos del Pais 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e159.
18.
Matouid na Landás na Patuñgo sa lañgit o casaysayan nang madlang pagsasanay sa cabanalan na dapat gauin nang tauong binyagan at nag ang Caloualhating ualang hangan : at sa dulo,i, inilagay ang Mes el Corazon de Jesus o mes de Junio at isinalin sa tagalog ni Joaquin Tuason by
 • MATOUID NA LANDAS NA PATUÑGO SA LANGIT
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Malabon Tip. Lit. del asilo de huérfanos 1895
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e51.
19.
Matouid na Landás na Patuñgo sa lañgit o casaysayan nang madlang pagsasanay sa cabanalan na dapat gauin nang tauong binyagan at nag ang Caloualhating ualang hangan : at sa dulo,i, inilagay ang Mes el Corazon de Jesus o mes de Junio at isinalin sa tagalog ni Joaquin Tuason by
 • MATOUID NA LANDAS NA PATUÑGO SA LANGIT
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp amigos del Pais 1886
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e158.
20.
Matouid na Landás na Patuñgo sa lañgit o casaysayan nang madlang pagsasanay sa cabanalan na dapat gauin nang tauong binyagan at nag ang Caloualhating ualang hangan : at sa dulo,i, inilagay ang Mes el Corazon de Jesus o mes de Junio at isinalin sa tagalog ni Joaquin Tuason by
 • MATOUID NA LANDAS PATUÑGO SA LAÑGIT
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp amigos del Pais 1890
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e160.
21.
Matouid na Landás na Patuñgo sa lañgit o casaysayan nang madlang pagsasanay sa cabanalan na dapat gauin nang tauong binyagan at nag ang Caloualhating ualang hangan at isinalin sa tagalog ni Joaquin Tuason by
 • MATUID NA LANDAS
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp Quiapo 1900
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-e140.
22.
Ang Casalanang venial at ang pagtangap na malimit nag mga Sacramento na sinulat nang caalang-galang na Juan Eusebio Nieremberg ; at isinaling sa uicang tagalog ni Joaquín Tuason by
 • NIEREMBERG, Juan Eusebio (S.J.)
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Tip. Amigos del Pais 1890
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C191.
23.
Pag sisiam sa mañga cahabag habag sa Calulua sa Purgatorio Tad. por Joaquín Tuason by
 • PAG SISIAM SA MAÑGA CAHABAG HABAG SA CALULUA SA PURGATORIO
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. de Amigos del Pais 1871
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C172.
24.
Maicling Casaysayan nang Santa Religion magmula sa paglalang nang Mundo hangang sa pagcacasal cay Isaac. T.I. Tinula ni Joaquin Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Malabon Tipo. Lit. del asilo de Huerfanos 1895
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C201.
25.
Ang Cay Maria, Magsacdal pilit sasaclolohan, : Buhay ni Isidro, ni Monica,t, ni, Luisa na pagcacacaquitaan nag pagcacacandili nang na nang aua Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Pequeña Imp. del asilo de huerfanos 1889
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C234.
26.
Ang Malacas na Samson, na nagligtas sa manca Israelitas sa caalipinan sa manga Filisteo Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp, de Amigos del Pais 1878
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C191.
27.
Ang Marilag na angel sa calinisan sa si San Luis Gonzaga sa Compañia de Jesus : Manga pagpuring alay nang di carapat-dapat niyang lingcod Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp, de Amigos del Pais 1879
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C24.
28.
Ang Marilag na Virgen nang capayapaan at mabuting paglalayag, pintacasi at tagapagampon sa sangcapuluan, na pinagsasadya sa bayang Antipolo Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp, de Amigos del Pais 1891
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C25.
29.
Ang Marual na pamumuhay ni Bertong lasing at ni quicong manunugal larauang mistula nang caraniuang nagyahari sa manga totoong nagugmon sa dalauang viciong ito Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. Amigos del Pais 1890
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C176.
30.
Ang masamang caugalian ay mababago cung pagpilitan : Caucasan nag Buhay ni Berto, t, ni Carpiong Lasing Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Pequeña impr. de asilo de huerfanos 1890
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-b13.
31.
Buan nang Noviembre a nang manga caloloua sa Purgatorio para nang guinagaua sa Roma Tinagalog ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. de J. Marty 1894
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C117.
32.
Buhay nang marilag at mababang loob na Ester larauan nang maalindog at caayaayang reina nang sang calañgitan at ni Mardoqueong Tinagalog ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. de Amigos del Pais 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C24.
33.
Maicling casaysayang nang Santa Religion : Buhay ni Jose Vendido na anac si Jacob. T. II Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. de Amigos del Pais 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C24.
34.
Maicling casaysayang nan Santa Religion magmulanang maicasal si Isaac hangang sa caniyang camatayan : T. II Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Tip. Esteban Balbas 1881
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G-29.
35.
Maicling casaysayang nang Santa Religion buhat nang mamatay si Jose vendido hang sa gumaling sa saquit na leprang ipinarusa nang dicai Mariang capatid ni Moises at ni Aaron : T. IV Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Tip. de Amigos del Pais 1885
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G29.
36.
Maicling casaysayan nang Santa Religion buhat sa pagsisiyasat nang lupang pañgaco hangang sa camatayan ni Moises : T. V Tinula ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Pequeña imp. del asilo de huerfanos 1888
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-B-G29.
37.
Milicia angelica o hucbo nang mañga a Angeles sa binig-yang calacasannang cingulong galing sa lañgit nang Angelico Doctor sa Santo Tomas de Aquino Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Pequeña imp. del asilo de huerfanos 1886
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C122.
38.
Pagsisiyam ca San Isidro Uliran at maha baguing pintacasi nang manga magsasaca Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Guadalupe Pequeña imp. del asilo de huerfanos 1887
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C157.
39.
Devoción sa ualang bahid dungis at calinis-Linisang paglilihi cay Mariang ina nang Dios isinulat ni Joaquín Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Maynila Santos at Bernal 1905
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-C-G94.
40.
Pagsisiyam ca Santa Ana mlualhating ina nga ualang bahid na Virgen Maria at Nuno ni Jesus na panginoon natin Joaquín Tuason ; ipinalimbag nga Vicente Estasio by
 • TUASON, Joaquin
 • ESTASIO, Estasio
Publication details: Manila Santos y Bernal 1907
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-D-C185.
41.
42.
Maicling Casaysayan nang Santa Religion ang manga Paquiquipaglaban at pagtatagumpay nang mga Israelitas sa canibang manga caauay sa pagconquista o pagcuha sa lupang canaan : Tomo VI Tinula ni Joaquin Tuason by
 • TUASON, Joaquin
Publication details: Manila Imp. del Colegio de Sto.Tomas 1893
Availability: Items available for loan: Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (1)Call number: F-A-c38.
Pages

Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid  |  Paseo de Filipinos 7, 47007 Valladolid, España  |  Correo electrónico

Powered by Koha